ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΤΜHΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ  
                                           


      ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ                                                          ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ                                                                                                                      

                                                                               

                                                       
                                                                                                        

                                          
                                                                                      ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ   
         κοινωνικη προστασια           
                                                                     
                                                                                                                                                                              

                                                                
       
                                                             ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

                                                                      
                  

           ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ                                                   ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
                                                                            

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ  Ο.Γ.Α.

____________________________________

ΤμΗμα Ασκησης ΚοινωνικΩν ΠολιτικΩν  για την  ΤρΙτη ΗλικΙα

                                                                
                  

____________________________________

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑι προαγωγησ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ           ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ   ΙΑΤΡΙΚΗ                                      ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ                                                                           
                                                 

                   ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ                                                ΕΡΑΝΟΙ 
                                                    

____________________________________


               

                                                                                                                                                                  
____________________________________

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

                         
                          ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
                                 ΙΡΙΔΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου